Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

BAN HÀNH ISO 14001:2015

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu Chuẩn Hóa Quốc Tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cùng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 

Tiêu chuẩn ISO 14001 được sửa đổi nhằm đảm bảo luôn phù hợp với thị trường. ISO 14001:2015 đáp ứng được các xu thế mới nhất, như sự công nhận rộng rãi của các công ty về việc cần cân nhắc các yếu tố cả bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến tác động tới môi trường của họ, bao gồm cả biến đổi khí hậu.

 

Những cải tiến chính trong phiên bản mới này so phiên bản cũ bao gồm:

 

 • Sự cam kết mạnh hơn từ lãnh đạo
 • Phù hợp hơn với định hướng chiến lược của tổ chức hay doanh nghiệp
 • Tăng cường bảo vệ môi trường: tập trung vào các sáng kiến chủ động và cải tiến hiệu quả môi trường
 • Trao đổi thông tin hiệu quả hơn thông qua chiến lược truyền thông
 • Tư duy về vòng đời sản phẩm, xem xét từng giai đoạn của một sản phẩm hoặc dịch vụ, từ giai đoạn phát triển cho đến kết thúc.

 

Cấu trúc của ISO 14001:2015 tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao gồm:

 
 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức
 5. Lãnh đạo
 6. Hoạch định
 7. Hỗ trợ
 8. Quá trình hoạt động
 9. Đánh giá kết quả thực hiện
 10. Cải tiến
 
CHUYỂN ĐỐI TỪ ISO 14001:2004 SANG ISO 14001:2015 NHƯ THẾ NÀO?
 
Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Điều này có nghĩa là mọi giấy chứng nhận ISO 14001:2004 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018 và các Tổ chức có thể xây dựng, chứng nhận ISO 14001:2015 kể từ ngày 15/09/2015.
 
Các Tổ chức hiện đang có giấy chứng nhận ISO 14001:2004 vẫn còn giá trị cho đến ngày hết hiệu lực của giấy chứng nhận, tuy nhiên Tổ chức cần lên kế hoạch để xây dựng, chuyển đổi phiên bản trước khi giấy chứng nhận hết hạn và thời gian cuối cùng là ngày 14/09/2018.
 
Các tổ chức đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cần thực hiện những hoạt động sau để chuyển đổi cập nhật lên ISO 14001:2015:
 
 1. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường đang áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 để xác định những điểm chưa phù hợp.
 2. Tổ chức đào tạo và truyền đạt các điểm mới của tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 3. Cập nhật, xây dựng các văn bản cần thiết cho hệ thống quản lý môi trường của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn sửa đổi.
 4. Xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý (thông qua các hoạt động như đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo).
 5. Đăng ký đánh giá chứng nhận (trong lần đánh giá giám sát, đánh giá tái chứng nhận, hoặc cuộc đánh giá riêng). 
 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được tư vấn, đào tạo,  xây dựng, triển khai, áp dụng, cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 14001, ISO 14001:2015 một cách chi tiết và chính xác.

 
 
 

Công ty Tư vấn NHT

facebook