Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

BRC/ FSSC 22000

TƯ VẤN FSSC 22000 - HTQL AN TOÀN THỰC PHẨM TƯ VẤN FSSC 22000 - HTQL AN TOÀN THỰC PHẨM

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 cung cấp một khuôn khổ cho việc quản lý hiệu quả trách nhiệm về chất lượng & an toàn thưc phẩm của bạn để đáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý, các khách hàng kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

Tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5 bao gồm các yêu cầu sau: 

- Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000:2018;
- Các Chương trình điều kiện tiên quyết, như: ISO-TS 22002-1; ISO-TS 22002-2; ISO-TS 22002-3; ISO-TS 22002-4,...
- Các yêu cầu bổ sung của tổ chức FSSC trong tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5 (quy định tại www.fssc22000.com).

TÓM TẮT TIÊU CHUẨN FSSC 22000 version 5 TÓM TẮT TIÊU CHUẨN FSSC 22000 version 5

Theo yêu cầu của tổ chức FSSC thì từ tháng 01/2020 tất cả các Doanh nghiệp khi đánh giá chứng nhận mới hoặc chứng nhận duy trì đều phải đánh giá theo tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5.

Các yêu cầu bổ sung của Tổ chức FSSC quy định tại phần 2: các yêu cầu cho tổ chức được chứng nhận FSSC version 5 (quy định tại www.fssc22000.com).

Công ty Tư Vấn NHT tóm tắt lại các yêu cầu cơ bản của FSSC 22000 phiên bản 5 để các Doanh nghiệp tham khảo.

TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ISO/TS 22002-1 TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ISO/TS 22002-1

Để chứng nhận FSSC theo điều 2.4 của tiêu chuẩn FSSC 22000 version yêu cầu các Tổ chức phải đảm bảo nhà xưởng và hệ thống quản lý, giám sát, thẩm tra đạt yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 22002 (tùy theo phạm vi sản xuất khác nhau sẽ có nhứng ISO/TS 22000-1, -2, -3, -4, -6, ...)

- ISO-TS 22002-1: PHẦN 1: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

- ISO-TS 22002-2: PHẦN 2: CUNG CẤP THỰC PHẨM (NHÀ HÀNG, BẾP ĂN, CĂN TIN, ...)

- ISO-TS 22002-3: PHẦN 3: NUÔI TRỒNG

- ISO-TS 22002-4: PHẦN 4: SẢN XUẤT BAO BÌ THỰC PHẨM

FSSC 22000 Phiên bản 5 (Version 5 ) FSSC 22000 Phiên bản 5 (Version 5 )

Tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5 (version 5) ban hành vào tháng 05/ 2019 bao gồm các yêu cầu sau: 

- Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000:2018;

- Các Chương trình quy định điều kiện tiên quyết, như được quy định bởi ISO-TS 22002-1; ISO-TS 22002-2; ISO-TS 22002-3; ISO-TS 22002-4,... tùy theo ngành nghề sản xuất và cung cấp thực phẩm.

Các yêu cầu bổ sung của Tổ chức FSSC quy định tại phần 2: các yêu cầu cho tổ chức được chứng nhận FSSC version 5 (quy định tại www.fssc22000.com).

Công ty Tư vấn NHT

facebook