Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

CẬP NHẬT ISO 22000 : 2018 - HTQL AN TOÀN THỰC PHẨM

Tháng 06/2018, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã chính thức ban hành Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000 : 2018.

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho các tổ chức tham gia vào chuỗi thực phẩm từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến, bao gói, lưu giữ, vận chuyển cho đến cung cấp suất ăn,.. không phân biệt quy mô và loại hình sản xuất thực phẩm. Qua đó, nó giúp cho tổ chức áp dụng thiết lập một hệ thống phòng ngừa có hiệu lực để ngăn chặn việc xảy ra các rủi ro ATTP.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 : 2018 được thiết kế dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm. Trong đó, việc nhận biết các quá trình trọng yếu, phân tích các mối nguy, xác định các điểm kiểm soát tới hạn... để thiết lập các biện pháp kiểm soát thích hợp kết hợp với thực hành và theo dõi sự tuân thủ được xem là những yếu tố then chốt dẫn tới thành công.

 

Các thay đổi chính của phiên bản tiêu chuẩn ISO 22000 : 2018 bao gồm:

 - Thay đổi cấu trúc cấp cao dự theo ISO 9001:2015.

 - Cách tiếp cận dựa trên rủi ro được nhấn mạnh.

 - Chu kỳ PDCA

 - Làm rõ các thuật ngữ CCP, oPRPs và PRPs

“Rủi ro được yêu cầu xem xét ở cả cấp độ chiến lược tức các rủi ro gắn liền với định hướng, chính sách, môi trường kinh doanh của tổ chức,… hay còn gọi là những rủi ro kinh doanh. Đó là những rủi ro có thể đến từ các yếu tố bên ngoài như thay đổi về môi trường pháp lý, vị trí địa lý, nhu cầu, mong đợi của khách hàng, các bên quan tâm, rủi ro trong quá trình nắm bắt, thực thi các cơ hội, biện pháp kinh doanh trong quá trình điều hành, quản trị doanh nghiệp để đạt được mục tiêu cụ thể của tổ chức… Tất cả những rủi ro đó đều cần được nhận diện và xem xét mức độ ảnh hưởng và tác động của chúng tới sự an toàn của sản phẩm/dịch vụ thực phẩm mà tổ chức cung cấp”, ông Bình cho biết.

Bên cạnh đó, việc nhận diện và kiểm soát các rủi ro ở cấp độ tổ chức thông qua cách tiếp cận dựa trên phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát tới hạn hay còn gọi là nguyên tắc HACCP trong toàn bộ các quá trình của tổ chức vẫn phải được duy trì.

Điều này giúp cho các tổ chức hoạch định nên Chính sách ATTP và xây dựng một mô hình HTQL ATTP phù hợp với quy mô, nguồn lực hiện có của mình trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu khách hàng và các bên quan tâm nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát đầy đủ các mối nguy an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, sự khác biệt giữa các khái niệm về chương trình tiên quyết (PRPs), chương trình vận hành tiên quyết (OPRPs) và điểm kiểm soát tới hạn (CCPs) cũng được làm rõ hơn cho những người sử dụng. Đồng thời tiêu chuẩn cũng yêu cầu tổ chức phải áp dụng các biện pháp truy suất nguồn gốc thích hợp đối với sản phẩm/dịch vụ của mình và phải tiến hành thử nghiệm, kiểm tra xác nhận lại hệ thống đã áp dụng nhằm đảm bảo tính hiệu lực của nó.

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 22000 : 2018

  1. Scope
  2. Normative References
  3. Terms and Definitions
  4. Context of the organization
  5. Leadership
  6. Planning
  7. Support
  8. Operation
  9. Performance evaluation of the food safety management system
  10. Improvement

​​HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được tư vấn, đào tạo,  xây dựng, triển khai, áp dụng, cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 22000:2018, HACCP một cách chi tiết và chính xác.

Tham khảo:

https://www.iso.org/iso-22000-revision.html

Công ty Tư vấn NHT

facebook