Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

ĐÀO TẠO 5S-3D VÀ PRO-3M

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 5S-3D VÀ PRO-3M 

 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

THÀNH PHẦN THAM DỰ

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

(Sau khi tham dự học viên đạt được )

 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 5S-3D

 

 • Khái niệm và mục đích 5S
 • 3D là gì?
 • Lợi ích 5S
 • Hiện trạng 5S của công ty

 

PHN 2: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 5S-3D

 

1S: Sàng lọc

 • Sàng lọc là gì?
 • Tại sao chúng ta cần Sàng lọc
 • Các bước, mục đích và công cụ thực hiện 1S

 

2S: Sắp xếp

 • Sắp xếp là gì?
 • Tại sao chúng ta cần Sắp xếp
 • Các bước, mục đích và công cụ thực hiện 2S
 • Sắp xếp theo nguyên tắc 3 đúng (3D)

 

3S: Sạch sẽ

 • Sạch sẽ là gì?
 • Tại sao chúng ta cần Sạch sẽ?
 • Các bước, mục đích và công cụ thực hiện 3S

 

4S: Săn sóc (Tiêu chuẩn hóa)

 • Săn sóc là gì?
 • Tại sao chúng ta cần Săn sóc?
 • Phương pháp tiêu chuẩn hóa, quản lý trực quan

 

5S: Sẵn sàng

 • Sẵn sàng là gì?
 • Tại sao chúng ta cần sẵn sàng
 • Xây dựng hệ thống 5S

 

PHẦN 3: QUẢN LÝ TRỰC QUAN

 • Hình ảnh thực hiện 5S-3D trực quan tại hiện trường
 • Ví dụ thực hiện 5S-3D

 

Ban Giám đốc, Trưởng phòng/ bộ phận, Tổ trưởng, Kỹ thuật viên, Nhân viên vận hành, Nhân viên văn phòng

Người hướng dẫn đào tạo

Thảo luận mở

Ví dụ cải tiến điển hình

Nắm rõ được 5S-3D là gì?

Hiểu được mục đích, ý nghĩa của hoạt động 5S để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả với năng suất cao.

Hiểu được trình tự các bước triển khai 5S và vận dụng vào thực tế doanh nghiệp.

Có kiến thức để duy trì và cải tiến trong từng giai đoạn.

Có khả năng hoạch định, ứng dụng 5S trong nhiều lĩnh vực cho phù hợp.

 

PHẦN 4: GIỚI THIỆU VỀ PRO-3M

 

 • Định nghĩa PRO-3M
 • Mục đích thực hiện PRO-3M
 • Sự cần thiết của PRO-3M
 • Phương thức tiến hành PRO-3M
 • 4 bước của PRO-3M

 

Ban Giám đốc, Trưởng phòng/ bộ phận, Tổ trưởng, Kỹ thuật viên, Nhân viên vận hành, Nhân viên văn phòng

Người hướng dẫn đào tạo

Thảo luận mở

Ví dụ cải tiến điển hình

Nắm rõ được PRO-3M là gì?

Hiểu được mục đích, ý nghĩa của hoạt động PRO-3M để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả với năng suất cao.

Hiểu được phương thức tiến hành và 4 bước của PRO-3M và vận dụng vào thực tế doanh nghiệp.

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được tư vấn, đào tạo,  xây dựng, triển khai, áp dụng Công cụ quản lý 5S, 5S-3D, PRO-3M một cách chi tiết và chính xác.

 

 

Công ty Tư vấn NHT

facebook