Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

DOANH NGHIỆP LÀM GÌ KHI CHỨNG NHẬN ISO 9001

Khi xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, doanh nghiệp phải:
 
 • Doanh nghiệp phải cải tiến cách thức quản lý hiện tại theo phương thức được mô tảtheo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Các quy trình chuẩn theo yêu cầu mà doanh nghiệp chưa có sẽ phải bổ sung.

 • Tuỳ theo trình độ quản lý, các nguồn lực hiện tại của mình mà doanh nghiệp sẽ phải cải tiến nhiều hay ít cho phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

 • Không nhất thiết phải cải tiến nhà xưởng, thiết bị và sắp xếp lại tổ chức. Việc này tuỳ vào mức độ đáp ứng hiện tại của nhà xưởng, thiết bị, nhân lực của Doanh nghiệp đối với yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Khách hàng.
 
 
Các hoạt động dưới đây là các hoạt động cốt lõi của Hệ thống quản lý chất lượng sẽ phải được tiến hành tại Doanh nghiệp:
 
 1. Xác định nhu cầu và mong muốn của Khách hàng
 2. Xác định ra những quá trình cần thiết để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng.
 3. Đưa ra Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng để định hướng cho từng cá nhân, phòng ban trong Doanh nghiệp hướng tới thoả mãn Khách hàng.
 4. Xác định các trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong Doanh nghiệp.
 5. Lập ra các quy trình làm việc để đảm bảo các quá trình được thực hiện theo một phương pháp thống nhất trong Doanh nghiệp.
 6. Đào tạo và hướng dẫn các quy trình làm việc đến toàn bộ cán bộ công nhân viên
 7. Thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra mức độ tuân thủ các quy trình làm việc
 8. Thực hiện các biện pháp khắc phục, cải tiến mỗi khi có sự không phù hợp được phát hiện.
 
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được tư vấn, đào tạo,  xây dựng, triển khai, áp dụng, cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 9001:2015 một cách chi tiết và chính xác.
 

Công ty Tư vấn NHT

facebook