Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

IATF 16949: 5 Core tools

I. 5 CÔNG CỤ CỐT LÕI SỬ DỤNG TRONG IATF 16949 LÀ GÌ

 

Về lý thuyết, trước khi bắt đầu biết về các công cụ sử dụng trong IATF 16949, bạn phải nắm bắt được những hạng mục yêu cầu trong tiêu chuẩn này. Bởi vì với những công cụ này, không nhất thiết bạn chỉ áp dụng cho IATF 16949, mà còn có thể áp dụng vào công việc cụ thể của bạn. Đây là những công cụ tuyệt vời giúp bạn quản lý và cải tiến hệ thống chất lượng của doanh nghiệp mình.

 

5 công cụ cốt lõi (5 Core Tools) được sử dụng trong IATF 16949 bao gồm:

 

  1. APQP (Advanced Product Quality Planning) : Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao
  2. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) : Phân tích mô hình sai lỗi và tác động
  3. SPC (Statistical Process Control) : Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê
  4. MSA (Measurement System Analysis) : Phân tích hệ thống đo lường
  5. PPAP (Production Part Approval Process) : Quá trình phê duyệt sản xuất

 

II. TRÌNH TỰ ÁP DỤNG CỦA 5 CÔNG CỤ CỐT LÕI

 

Bạn hãy nhìn vào sơ đồ bên dưới:

IATF 16949, tuvannht.com

 

Như vậy, công cụ được sử dụng đầu tiên sẽ là APQP, sau đó là thiết kế sản phẩm, thiết kế quá trình (FMEA), đến SPC, MSA và cuối cùng là bộ hồ sơ PPAP.

 

Đối với IATF 16949 thì 5 công cụ cốt lõi sẽ được vận dụng vào từng giai đoạn theo lưu đồ trên. Ngoài ra, bạn phải luôn nhớ rằng, hệ thống chất lượng luôn được kiểm soát và cải tiến. Vì vậy, khi đi vào sản xuất hàng loạt (Mass Production), các công cụ này vẫn luôn được áp dụng.

 

 

Công ty Tư vấn NHT

facebook