Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

IATF 16949 - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGÀNH ÔTÔ

IATF 16949 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng áp dụng đối với các nhà sản xuất và cung cấp trong ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu được đưa ra với sự thống nhất của Hiệp hội Ô tô Thế giới (IATF - International Automotive Task Force) và Hiệp hội ô tô Nhật Bản (JAMA).

Mục đích của IATF 16949 là cải tiến liên tục, phòng ngừa sai lỗi, giảm biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp.

Tiêu chuẩn này yêu cầu các nhà cung cấp phải tập trung vào cải tiến liên tục trong toàn bộ tổ chức. Ví dụ về các yêu cầu cải tiến này là các điều khoản về việc phải thường xuyên giám sát, trao đổi thông tin với khách hàng để cung cấp các sản phẩm đáp ứng chất lượng, hay là phải cử ra đại diện của khách hàng. IATF 16949 cũng yêu cầu đơn vị áp dụng phải tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức của người lao động, quy định trách nhiệm của người lao động đối với vấn đề chất lượng. Năng lực của cán bộ được đề cập khá chi tiết tại các nội dung như thiết kế quá trình, thiết kế và phát triển, theo dõi và đo lường quá trình, sản phẩm, phân tích dữ liệu.

Phiên bản mới nhất hiện nay của tiêu chuẩn là IATF 16949:2016.

Mục tiêu của tiêu chuẩn IATF 16949

· Đảm bảo khi đã cam kết với khác hàng thì sẽ thực hiện được cam kết (giống ISO 9001)

· Đảm bảo cung cấp ổn định sản phẩm phẩm (giống ISO 9001).

· Liên tục cải tiến (giống ISO 9001).

· Không chỉ đảm bảo sự ổn định chất lượng sản phẩm mà còn giảm mức độ biến thiên chất lượng của sản phẩm (cao hơn ISO 9001).

· Không để sai lỗi xãy ra mà phải ngăn chặn ngay từ đầu (cao hơn ISO 9001).

· Giảm sự lãng phí trong chuỗi cung cấp linh kiện, sản phẩm (cao hơn ISO 9001).

 Để ứng dụng được IATF 16949, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nêu trong IATF 16949, thì doanh nghiệp phải áp dụng thường xuyên 5 công cụ chính yếu của IATF 16949 (5 Core tools) sau:

 · FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis) – Phân tích hình thức sai lỗi tiềm ẩn và tác động của các hình thức sai lỗi tiềm ẩn.

 · SPC (Statistical Process Control) – công cụ “Kiểm soát quá trình bằng thống kê”(chú ý công cụ SPC của IATF 16949 không phải là 7 QC tools thường áp dụng của người Nhật, rất nhiều người lầm lẫn về công cụ này).

 · MSA (Measurement System Analysis) – công cụ “Phân tích hệ thống đo lường”

 · APQP (Advanced Product Quality Planning and Control Plan) – công cụ “Cách thức hoạch định tiên tiến về chất lượng sản phẩm phẩm và kế hoạch kiểm soát”.

 · PPAP (Production Part Approval Process) – công cụ “Quá trình phê duyệt sản xuất (hàng loạt)”

5 core tools (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP) liên tục được tổ chức AIAG (Automotive Industry Action Group) (một tổ chức được IATF ủy quyền biên soạn, sửa đổi, ban hành 5 core tools) liên tục cập nhật mới nội dung, vì vậy để ứng dụng hiệu quả IATF 16949 cũng như đảm bảo kết quả đánh giá chứng nhận IATF 16949 luôn tốt, các doanh nghiệp áp dụng cần phải thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của các công cụ này.

Chính nhờ việc áp dụng thường xuyên 5 core tools nên IATF 16949 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý nhằm đảm đảm bảo nhà cung cấp và những chi nhánh của các nhà cung cấp hoạt động với một hệ thống liên tục cải tiến, có khả năng ngăn ngừa những sai lỗi ngay từ ban đầu (bằng cách áp dụng FMEA, APQP, PPAP), giảm độ biến thiên chất lượng sản phẩm (bằng cách áp dụng SPC, MSA), và giảm các lãng phí trong hoạt động sản xuất.

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được tư vấn, đào tạo, xây dựng, triển khai, áp dụng, cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý IATF 16949 một cách chi tiết và chính xác.

 

 

 

Công ty Tư vấn NHT

facebook