Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

ISO 45001

TƯ VẤN ISO 45001:2018 - HTQL AN TOÀN SỨC KHỎE TƯ VẤN ISO 45001:2018 - HTQL AN TOÀN SỨC KHỎE

ISO 45001:2018 – “Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp” sẽ chính thức thay thế OHSAS 18001 và là tiêu chuẩn OH&S đầu tiên trên thế giới, giúp các doanh nghiệp cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người xung quanh, kiểm soát các rủi ro về sức khỏe, an toàn nghề nghiệp và cải tiến liên tục việc thực hiện OH&S.

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG OH&S ISO 45001:2018 LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG OH&S ISO 45001:2018

Mục đích của một Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S): là cung cấp một khuôn khổ để quản lý rủi ro OH&S. Các kết quả mong muốn của hệ thống OH&S là để ngăn ngừa thương tích, sức khỏe kém cho người lao động và cung cấp nơi làm việc an toàn, lành mạnh; do đó, điều vô cùng quan trọng đối với tổ chức là loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro OH&S bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ hiệu quả.

OHSAS 18001 - HTQL AN TOÀN SỨC KHỎE OHSAS 18001 - HTQL AN TOÀN SỨC KHỎE

OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS 18001 cung cấp các yêu cầu về an tòan sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác nhận. 

Công ty Tư vấn NHT

facebook