Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0901362627 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 6 SIGMA/ 5S3D, HỢP QUY/ CHUẨN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

LỊCH SỬ TIÊU CHUẨN ISO 9000

Năm 1955

 

Uỷ ban Đảm bảo chất lượng của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO (AC/250), (Dự án Apolo của NASA, máy bay Concorde của Anh – Mỹ, tàu vượt Đại dương của Anh – Mỹ, tàu vượt Đại dương của Nữ hoàng Elizabeth II,…

 

Năm 1979

 

BS 5750 (Tiền thân của ISO 9000)

Phần 1, 2 và 3 : Cạnh tranh với các tiêu chuẩn quốc phòng

Phần 4, 5 và 6 : Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá

 

Năm 1987

 

Công bố tiêu chuẩn ISO 9000

 

Năm 1994

 

Soát xét lần 01, chỉnh lý lại Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

 

Năm 2000

 

Soát xét lần 02, ban hành ngày 15/12/2000

 

Năm 2008

 

Soát xét lần 03, ban hành ngày 15/11/2008

 

Năm 2015

 

Soát xét lần 04, ban hành ngày 15/09/2015

 

 

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000

 

  • ISO 9000 – Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
  • ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu (tiêu chuẩn để đánh giá, cấp giấy chứng nhận)
  • ISO 9004 – Quản lý tổ chức để thành công bền vững – Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng
  • ISO 19011 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống

 

 

Công ty Tư vấn NHT

facebook