Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

QCVN 16:2017/BXD - SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 16:2017 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” thay thế cho quy chuẩn cũ QCVN 16:2014.

 

Theo đó, QCVN 16:2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.


Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng; Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan; Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.

 
Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế quy chuẩn cũ QCVN 16:2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
 
Quy chuẩn mới đã loại bỏ một số sản phẩm không còn yêu cầu phải chứng nhận hợp chuẩn như: Kính phẳng tôi nhiệt, sơn epoxy, cửa sổ và cửa đi, ...
 
Mỗi loại vật liệu đều được quy định Chỉ tiêu kỹ thuật - Mức yêu cầu - Phương pháp thử - Quy cách lấy mẫu rất cụ thể. Ví dụ:

 

1. Gạch đặc đất sét nung (cả gạch đặc và gạch rỗng) - Lấy 50 viên bất kỳ từ mỗi lô.

2. Gạch bê tông - Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô.

3. Bê tông nhẹ (Gạch bê tông khí chưng áp AAC hoặc bê tông bọt khí không chưng áp) - Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô.

4. Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC hoặc cửa gỗ - Lấy 03 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm.

5. Cửa kim loại (thép, nhôm,...) - Lấy 03 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm.

6. Sứ vệ sinh các loại (chậu rửa, xí, tiểu,...) - Lấy 1 sản phẩm hoàn chỉnh.

Và rất nhiều loại vật liệu khác.

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được tư vấn, đào tạo, xây dựng, triển khai, áp dụng HỢP CHUẨN/ HỢP QUY sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng một cách chi tiết và chính xác.

 

Vui lòng xem file quy chuẩn QCVN 16:2017

 

Công ty Tư vấn NHT

facebook