Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

TC KHÁC

IATF 16949: 5 Core tools IATF 16949: 5 Core tools

Khi Doanh nghiệp cần xây dựng và chứng nhận IATF 16949, bạn phải nắm bắt được những hạng mục yêu cầu trong tiêu chuẩn này. Bởi vì với những công cụ này, không nhất thiết bạn chỉ áp dụng cho IATF 16949, mà còn có thể áp dụng vào công việc cụ thể của bạn. 

5 công cụ cốt lõi (5 Core Tools) được sử dụng trong IATF 16949 bao gồm:

1. APQP (Advanced Product Quality Planning) : Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao

2. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) : Phân tích mô hình sai lỗi và tác động

3. SPC (Statistical Process Control) : Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê

4. MSA (Measurement System Analysis) : Phân tích hệ thống đo lường

5. PPAP (Production Part Approval Process) : Quá trình phê duyệt sản xuất

IATF 16949 - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGÀNH ÔTÔ IATF 16949 - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGÀNH ÔTÔ

IATF 16949 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng áp dụng đối với các nhà sản xuất và cung cấp trong ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu được đưa ra với sự thống nhất của Hiệp hội Ô tô Thế giới (IATF - International Automotive Task Force) và Hiệp hội ô tô Nhật Bản (JAMA).

Mục đích của IATF 16949 là cải tiến liên tục, phòng ngừa sai lỗi, giảm biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp.

ISO/IEC 17025 - CÔNG NHẬN NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM ISO/IEC 17025 - CÔNG NHẬN NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM

Tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025 được ban hành là sự đúc kết từ kinh nghiệm chung trong việc thực hiện ISO / IEC Guide 25 và EN 45001 và thay thế cả hai tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu mà phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đang áp dụng một hệ thống chất lượng, rằng phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn có năng lực kỹ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật.

Công ty Tư vấn NHT

facebook