Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

TÓM TẮT TIÊU CHUẨN FSSC 22000 version 5

Theo yêu cầu của tổ chức FSSC thì từ tháng 01/2020 tất cả các Doanh nghiệp khi đánh giá chứng nhận mới hoặc chứng nhận duy trì đều phải đánh giá theo tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5.

 

Các yêu cầu bổ sung của Tổ chức FSSC quy định tại phần 2: các yêu cầu cho tổ chức được chứng nhận FSSC version 5 (quy định tại www.fssc22000.com).

 

Công ty Tư Vấn NHT tóm tắt lại các yêu cầu cơ bản của FSSC 22000 phiên bản 5 để các Doanh nghiệp tham khảo.

 

1. Mục đích

2. Các yêu cầu

2.1. Khái quát

2.2. ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm

2.3. ISO 9001:2015 - Chỉ áp dụng khi doanh nghiệp muốn tích hợp đánh giá chung chứng nhận ISO 9001 và FSSC 22000 version 5

2.4. Các chương trình tiên quyết ISO/TS 22002

2.5. Các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000.

 

tóm tắt FSSC 22000 phiên bản 5

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được tư vấn, đào tạo,  xây dựng, triển khai, áp dụng, cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý FSSC 22000 phiên bản 5, ISO 22000:2018 một cách chi tiết và chính xác.

 

 

Công ty Tư vấn NHT

facebook