Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

TƯ VẤN 6 SIGMA THEO PHƯƠNG PHÁP DMAIC

Quan điểm về chất lượng sản phẩm có được là do phòng ngừa sai hỏng ngay từ đầu thông qua thiết kế sản phẩm và kiểm soát quá trình được chú trọng và sự liên hệ giữa chất lượng cao và chi phí thấp hơn dẫn đến sự phát triển của 6-Sigma. Ba nguyên tắc trong quản lý chất lượng đó là: 

 

  1. Không tạo ra sản phẩm lỗi.
  2. Không để sản phẩm lỗi đến khách hàng.
  3. Nếu để sản phẩm lỗi đến khách hàng thì phải xử lý nhanh chóng.

Phương pháp triển khai dự án 6-Sigma đều đi qua các bước tiến hành DMAIC như sau: Define (Xác định) – Measure (Đo lường) – Analyse (Phân tích) – Improve (Cải tiến) – Control (Kiểm soát).

 

Bước 1: Define (Xác định)

 

Là giai đoạn khởi đầu của quá trình cải tiến. Đây là bước xác định mục tiêu mà nhà quản lý mong đợi đạt được thông qua dự án cải tiến. Đối với các công ty, cần phải xác định được 3 yếu tố cơ bản là:

  • Khách hàng của công ty là ai và họ cần gì ở chúng ta? Các yêu cầu cơ bản của khách hàng là gì
  • Sơ đồ hệ thống các quá trình hoạt động của chúng ta như thế nào?
  • Chúng ta muốn cải tiến các chỉ số năng suất, chất lượng thêm bao nhiêu phần trăm, phạm vi của dự án liên quan đến những bộ phận hay quá trình nào? Các nguồn lực cần có là gì?

 

Bước 2: Measure (Đo lường)

Là giai đoạn đánh giá trên cơ sở đo lường năng lực hoạt động của quá trình. Trên cơ sở thu thập và phân tích các dữ liệu hoạt động, chúng ta sẽ đánh giá được năng lực của công ty như thế nào hay nói một cách khác chúng ta biết được công ty đang hoạt động ở mức Sigma bao nhiêu. Trong toàn bộ dây chuyền sản xuất năng lực của từng khâu như thế nào? Trong quá trình đo lường này chúng ta cần nhận dạng và tính toán các giá trị trung bình của chỉ tiêu chất lượng và các biến động có thể tác động vào quá trình hoạt động.

 

Bước 3: Analyze (Phân tích)

Là bước đánh giá các nguyên nhân chủ yếu tác động vào quá trình, tìm ra các khu vực trọng yếu để cải tiến. Các biến động đến quá trình cần được phân tích nguyên nhân và các ảnh hưởng của nó đến quá trình. Các giải pháp loại trừ các biến động chủ yếu cần được xác định.

 

Bước 4:  Improve (Cải tiến)

Là bước thiết kế và triển khai các giải pháp cải tiến nhằm loại trừ các bất hợp lý, loại trừ các biến động chủ yếu tại các khu vực trọng yếu đó (được xác định ở bước 3). Trong bước này, nếu cần thiết, chúng ta phải tiến hành một số thực kiểm nhằm để đánh giá kết quả cải tiến đạt được kết quả đã định (bước 1)

 

Bước 5:  Control (Kiểm soát)

Là bước triển khai các cải tiến áp dụng vào qui trình, đánh giá kết quả, chuẩn hóa các cải tiến vào các văn bản qui trình và theo dõi hiệu quả hoạt động sau khi cải tiến.

 

Các bước DMAIC triển khai vào dự án mà Chuyên gia Tư vấn NHT tập trung vào 4 hoạt động cơ bản của doanh nghiệp là:

  1. Tư vấn cải tiến Sản xuất
  2. Tư vấn cải tiến Chất lượng
  3. Tư vấn cải tiến Kho vận
  4. Tư vấn cải tiến Hiện trường 5S3D

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được Đội ngũ Chuyên gia tư vấn được đào tạo bởi SAMSUNG thực hiện dự án cải tiến Năng suất và Chất lượng theo phương pháp 6 SIGMA tại Doanh nghiệp một cách chi tiết và chính xác.

 

 

Công ty Tư vấn NHT

facebook