Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QCVN 16:2019/BXD - HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Bộ Xây Dựng Ban hành thông tư số 19/2019/TT-BXD, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (QCVN 16:2017/BXD)

Một số quy định đối với các Tổ chức, Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật liệu xây dựng khi chuyển đổi giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn cũ như sau:

1. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN
16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD và Giấy chứng nhận còn hiệu lực sẽ được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó.

2. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy, giấy chứng nhận hết hiệu lực trong khoảng thời gian Quy chuẩn này ban hành nhưng chưa có hiệu lực, sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng đó không thuộc danh mục QCVN 16:2019/BXD, tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu không phải chứng nhận, công bố hợp quy.

3. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đến Việt Nam sau ngày Quy chuẩn này ban hành nhưng chưa có hiệu lực: Nếu ngày cấp chứng nhận hợp quy trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực thì thực hiện đánh giá chứng nhận và cấp chứng nhận phù hợp theo QCVN 16:2017/BXD; Nếu ngày cấp chứng nhận hợp quy sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực thì thực hiện đánh giá chứng nhận và cấp chứng nhận phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD.

 

Theo QCVN 16:2019/BXD quy định các nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sau đây phải chứng nhận hợp quy:

1. Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông: Xi măng poóc lăng, Xi măng poóc lăng khác

2. Cốt liệu xây dựng: Cốt liệu cho bê tông và vữa, cát nghiền

3. Gạch, đá ốp lát: gạch gốm ốp lát, đá ốp tự nhiên, ...

4. Vật liệu xây: gạch đất sét nung, gạch bê tông, sp bê tông khí, tấm tường rỗng

5. Kính xây dựng: kính nổi, kính tôi nhiệt, kính ghép, kính hộp

6. Vật liệu xây dựng khác: tấm thạch cao, sơn tường dạng nhũ tương, thanh nhôm định hình dạng profile, các loại ống

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được tư vấn, đào tạo, xây dựng, triển khai, áp dụng HỢP CHUẨN/ HỢP QUY sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng một cách chi tiết và chính xác.

 

 

Công ty Tư vấn NHT

facebook