Bảng giá

Báo giá

Miễn phí

Yêu cầu báo giá

Để lấy báo giá miễn phí, xin vui lòng gọi 0369111611 hoặc điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chứng nhận sau: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC/ FSSC 22000, ISO 45001, 5S-3D, PRO3M, QCVN/ TCVN, CE Marking, GMP-ISO 22716 , TC KHÁC,

Xin lưu ý các thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc:Dịch vụ

TƯ VẤN EICC

EICC là gì?

 

EICC là một liên minh những công ty điện tử hàng đầu thế giới cùng hợp tác nhằm nâng cao tính hiệu quả và trách nhiệm xã hội, đạo đức và môi trường trong chuỗi cung  ứng điện tử  toàn cầu. EICC là một xu hướng mới trong chứng nhận “Trách nhiệm xã hội” cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp điện tử những năm gần đây. EICC là chữ viết tắt của Electronic Industry Citizenship Coalition. 

Tư vấn EICC

Được coi là một phần của ngành điện tử vì những mục đích của Quy tắc này để nâng cao trách nhiệm xã hội của tất cả các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, tiếp thị, sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để sản xuất hàng điện tử. Quy tắc có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.

 

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của EICC đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của ngành điện tử được an toàn, người lao động được đối xử một cách xứng đáng và tôn trọng, các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường và được thực hiện một cách có đạo đức.

 

Để áp dụng Quy tắc và trở thành một bên tham gia ("Bên tham gia"), doanh nghiệp cần xác nhận việc ủng hộ Quy tắc và tích cực theo đuổi việc tuân thủ Quy tắc, xây dựng một hệ thống quản lý phù hợp với các yêu cầu của Quy tắc này.

 

Các bên tham gia phải coi Quy tắc là bước khởi đầu của toàn bộ chuỗi cung ứng. Chí ít, Bên tham gia cũng phải yêu cầu các nhà cung cấp bậc kế tiếp thừa nhận và thực hiện bộ Quy tắc này.

 

Điều cơ bản để áp dụng Quy tắc là hiểu được rằng một doanh nghiệp, trong tất cả các hoạt động của mình, phải tuân thủ đầy đủ pháp luật, các quy tắc và quy định của các quốc gia mà doanh nghiệp đó hoạt động. Quy tắc khuyến khích Bên tham gia thực hiện nhiều hơn việc tuân thủ pháp luật đơn thuần, nỗ lực dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận, để nâng cao trách nhiệm về môi trường và xã hội, cũng như đạo đức trong kinh doanh. Phù hợp với Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Kinh Doanh và Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc, các quy định trong Quy tắc này được bắt nguồn từ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế quan trọng bao gồm Tuyên Bố về Các Nguyên Tắc Cơ Bản và Các Quyền Tại Nơi Làm Việc của ILO (Tổ Chức Lao Động Quốc Tế) và Tuyên Ngôn về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

 

EICC cam kết tiếp nhận các thông tin thường xuyên từ các bên liên quan trong việc phát triển tiếp và thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử.

 

Quy tắc bao gồm 5 phần.

 

- Phần A, B, và C lần lượt vạch ra các tiêu chuẩn tương ứng về Lao động, Sức khỏe và An toàn, và Môi trường.

- Phần D bổ sung các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức trong kinh doanh;

- Phần E thể hiện các yếu tố của một hệ thống được chấp nhận để quản lý việc tuân thủ Quy tắc này.

 

Nôi dung của bộ quy tắc ứng xử về tuân thủ trách nhiệm xã hội theo EICC bao gồm:

 

A. LAO ĐỘNG

 

B. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

 

1)  Tự Do Lựa Chọn Việc Làm

1)  An Toàn Lao Động

2)  Lao Động Trẻ Em

2)  Chuẩn Bị Cho Tình Huống Khẩn Cấp

3)  Giờ Làm Việc

3)  Thương Tích và Bệnh Nghề Nghiệp

4)  Tiền Lương và Phúc Lợ

4)  Vệ Sinh Công Nghiệp

5)  Đối Xử Nhân Đạo

5)  Công Việc Yêu Cầu Thể Lực

6)  Không Phân Biệt Đối Xử

6)  Bảo Vệ Máy Móc

7)  Tự Do Lập Hội

7)  Vệ Sinh, Thực Phẩm và Nhà Ở

 

8)  Phổ Biến Về Sức Khỏe và An Toàn

 

C. MÔI TRƯỜNG

 

 

D. ĐẠO ĐỨC

 

1)  Giấy Phép và Báo Cáo Môi Trường

1)  Liêm Chính Trong Kinh Doanh

2)  Phòng Chống Ô Nhiễm và Giảm Sử Dụng Tài Nguyên

2)  Lợi Thế Không Phù Hợp

3)  Các Chất Độc Hại

3)  Tiết Lộ Thông Tin

4)  Nước Thải và Chất Thải Rắn

4)  Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

5)  Phát Thải Ra Không Khí

5)  Kinh Doanh, Quảng Cáo và Cạnh Tranh Công Bằng

6)  Hạn Chế Vật Liệu

6)  Bảo Vệ Danh Tính và Không Trả Đũa

7)  Kiểm Soát Nước Mưa

7)  Phân Nguồn Khoáng Sản Có Trách Nhiệm

8)  Tiêu Thụ Năng Lượng và Phát Thải Khí Nhà Kính

8)  Quyền riêng tư

 

E. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 

 

1)  Cam Kết Của Công Ty

7)  Truyền Đạt Thông Tin

2)  Trách Nhiệm Giải Trình và Trách Nhiệm Quản Lý

8)  Sự Tham Gia và Phản Hồi Của Người Lao Động

3)  Yêu Cầu của Pháp Luật và Yêu Cầu của Khách hàng

9)  Kiểm Toán và Đánh Giá

4)  Đánh Giá Rủi Ro và Quản Lý Rủi Ro

10)  Quy Trình Hành Động Khắc Phục

5)  Các Mục Tiêu Cải Thiện

11)  Hồ Sơ và Sổ Sách

6)  Đào tạo

12)  Trách Nhiệm Đối Với Nhà Cung Cấp

 

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được tư vấn, đánh giá, xây dựng EICC một cách chi tiết và chính xác.

 

Công ty Tư vấn NHT

facebook